Categorieën
Uncategorized

Ik wil scheiden, maar heb geen geld of inkomen! Hoe kan ik scheiden?

De cijfers liegen er niet om. Bijna 40 procent van alle huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Naast verdriet kost scheiden ook nog eens heel veel geld. Gemiddeld kost een scheiding circa drieduizend euro. Kosten rondom een scheiding kunnen dus flink in de papieren lopen! Financieel rondkomen na een scheiding kan de nodige stress opleveren. Kosten voor een advocaat of mediator zijn er soms ook niet. De grote hamvraag: Is scheiden zonder geld mogelijk? 

Echtscheiding zonder geld

Ik wil scheiden, maar heb geen geld of inkomen. Hoe nu te scheiden? Stel je voor: je zorgt al jaren fulltime voor de kinderen of je bent kortgeleden je baan verloren. Toch wil je heel graag scheiden, maar je hebt geen inkomen. Scheiden zonder geld, hoe doe je dat? Moet de vrouw of man weer gaan werken na een scheiding? Of heb je als huismoeder of huisvader recht op een uitkering? In sommige situaties is er hulp bij een echtscheiding! Scheiden zonder geld is mogelijk.

Financiële hulp bij een echtscheiding

In Nederland is er een voorziening voor mensen met een laag of geen inkomen. Met deze voorziening ook wel ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’, krijg je hulp van de overheid. De overheid helpt je hoe je kunt scheiden zonder inkomen. Dit hoef je niet zelf aan te vragen, maar dat is de taak van de desbetreffende advocaat of mediator.

Als je in aanmerking komt voor deze hulp hoef je een deel van de kosten niet zelf te betalen. Een gedeelte van de griffierechten en een eigen bijdrage aan een advocaat of mediator moet je wel zelf betalen. Het griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt. De kosten voor een advocaat of mediator kunnen van minimaal 53 euro oplopen tot een maximaal bedrag van 105 euro.

Hoeveel je moet betalen hangt sterk af van je inkomen. Kortom, het is mogelijk als je geen inkomsten hebt om toch te scheiden. Het is niet mogelijk om te scheiden als je helemaal geen geld hebt. Echter biedt de overheid hulp bij een scheiding. 

Online gratis scheiden

Heb je als huisvader of moeder geen recht op een uitkering? Scheiden via het internet is een relatief goedkope oplossing. Vanaf circa 300 euro is het al mogelijk om te scheiden, mits er geen sprake is van een vechtscheiding. Bij sommige aspecten heb je hulp nodig. Er zijn in Nederland verschillende organisaties waar het mogelijk is om de kosten van een scheiding zo laag mogelijk te houden. Deze organisaties bieden hulp bij een echtscheiding.

In sommige gevallen betaal je alleen het griffierecht, mits je aan deze voorwaarden voldoet. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. De mediator wordt in dat geval gesubsidieerd. Zo niet, dan kunnen ze een voorstel maken, zodat je met geen inkomsten toch kunt scheiden. 

scheiden hoe doe je dat

Voorwaarden scheiden zonder inkomen

Vaak kom je in aanmerking bij een laag modaal inkomen (lager dan 26.500 euro op jaarbasis zonder of met kinderen boven de 18 of lager dan 38.000 euro met kinderen onder de 18), bij geen salaris na de scheiding of als je leeft van de bijstand na je scheiding. 

Hoe weet je of je aan bepaalde voorwaarden voldoet? Vaak is het mogelijk om een aanvraagformulier in te vullen op het gebied van lage kosten bij echtscheidingen. Op basis van deze gegevens neemt een mediator contact op. Voldoe je aan de voorwaarden dan worden er alleen kosten voor de rechtbank in rekening gebracht. Zo niet, dan volgt een voorstel. 

Na een akkoord volgt een gesprek met de advocaat. Vervolgens worden alle documenten ondertekend en afgeleverd bij de rechtbank. Na deze procedure ontvang je de officiële scheidingspapieren en een inschrijvingsbewijs van de gemeente waar je bent getrouwd. 

Scheiden zonder baan 

Geen geld na scheiden, wat nu? Uit onderzoek blijkt dat niet elke vrouw economisch zelfstandig is. Ben je een gescheiden vrouw zonder inkomen? Indien je na de scheiding geen inkomsten hebt, wordt je verplicht gesteld om te solliciteren. Dit zodat je niet afhankelijk bent van de gemeente. Heb je weinig inkomen en wil je als vrouw niet werken, dan kan je ook alimentatie aanvragen. Er zijn twee verschillende soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

salaris na scheiding

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt niet vaak voor in Nederland.  Bij slechts 1 op de 6 scheidingen wordt dit toegekend. 

Bij geen inkomen kan je dit aanvragen. Dit kan alleen als je getrouwd bent geweest of bij een geregistreerd partnerschap. Hoeveel partneralimentatie je krijgt hangt af van de volgende drie factoren:

  • Het salaris van zowel de man als de vrouw. Ook wordt er gekeken of een van de twee of beide partijen meer kan gaan werken. 
  • Thuiswonende kinderen in een leeftijd van 18 jaar of ouder waar je eventueel kostgeld aan kunt vragen. 
  • De huur van de woning. Is er een mogelijkheid om goedkoper te gaan wonen of om een gedeelte van de woning te verhuren? 

Als de hoofdkostwinner om een bepaalde reden geen partneralimentatie kan betalen is het mogelijk om bijstand te krijgen na een scheiding. Je ontvangt een uitkering na je scheiding. Hoelang je partneralimentatie kan krijgen verschilt per geval. Wel stopt het altijd als je opnieuw trouwt of gaat samenwonen. 

Kinderalimentatie 

Als de kinderen bij je blijven wonen kan je kinderalimentatie aanvragen. De ander betaalt dan de kosten. Bij een vechtscheiding is het soms lastig om hier samen uit te komen. Kom je er niet uit? Dan komt er een rechter aan te pas. Op basis van verschillende aspecten bepaalt de rechter de alimentatie. Bij 21 jaar of als het kind een fulltime baan heeft, stopt dit.

Scheiden met een laag inkomen 

Per huishouden kan een inkomen enorm uiteenlopen. Het Nibud heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel inkomen je nodig hebt om rond te kunnen komen. Met name de vaste lasten maken rondkomen lastig. Zo’n 40 tot 65 procent wordt hier aan opgemaakt. 

Ook blijkt uit verschillende bronnen dat de vaste lasten alleen maar toe zullen nemen. In 2019 betaalde gezinnen met één kind gemiddeld tien procent meer in tegenstelling tot het jaar daarvoor. Voorbeelden van vaste lasten zijn zorgpremies, energietarieven, verzekeringen en het internet en de televisie. 

Ook blijkt uit verschillende cijfers dat gezinnen met een modaal inkomen en één hoofdkostwinner het zwaar hebben. Een modaal inkomen is het meest voorkomende salaris in Nederland. In 2019 werd het gemiddelde inkomen van een tweepersoonshuishouden door het NIBUD op €2252 geschat en de huur op €580. 

De druk op de portemonnee kan door deze factoren al relatief groot zijn. Geld voor een scheiding is er soms niet of nauwelijks. Het is echter mogelijk om te scheiden zonder geld. Het internet staat vol met financiële tips bij een scheiding. 

Partneralimentatie vrouw wil niet werken

De grootste kostenpost voor een scheiding

Naast het feit dat een scheiding veel energie kost moet er ook een behoorlijke duit in het zakje worden gedaan. Hoeveel een scheiding kost is door elke situatie verschillend. De kosten voor een advocaat of mediator, de griffiekosten en het uittreksel zijn de grootste kostenpost. Vaak kost het in de 1000 euro om te scheiden. 

Kosten voor een advocaat of mediator

Zonder advocaat is het onmogelijk om een scheiding officieel te maken. Alleen een advocaat heeft toegang om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Daarnaast kan een advocaat ook optreden als bemiddelaar. 

Als beide partijen in goed overleg afspraken kunnen maken vervult de advocaat de rol als scheidingsmediator. Dit is een goedkopere oplossing. Is dit niet het geval dan staat de advocaat een van de twee partijen te woord. Het nadeel is dat er twee advocaten in de arm worden genomen. Dit zorgt voor dubbel zoveel kosten. 

Griffiekosten

Een scheiding wordt pas officieel gemaakt als er een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Pas als dit is ingediend start de hele procedure. De kosten voor het verzoekschrift heten griffiekosten. Deze kosten worden eenmalig betaald. Als er sprake is van een vechtscheiding en een echtpaar lijnrecht tegenover elkaar staat worden er twee keer griffiekosten in rekening gebracht. 

Uittreksel

Om van elkaar te kunnen scheiden zijn er verschillende uittreksels nodig. Deze kan je opvragen bij de gemeente, maar dat kost geld. Om te kunnen scheiden heb je een uittreksel van het huwelijksregister nodig, geldige identiteitsbewijzen en een uittreksel met betrekking tot de kinderen (tot 18 jaar): een uittreksel uit het geboorteregister. 

3 financiële tips om geld te besparen na een scheiding

Scheiden is niet goedkoop. Wel is het mogelijk om te besparen. Zo zijn er een aantal financiële tips bij de scheiding, zoals: 

  1. Zoek een extra inkomstenbron: werk wat meer of zoek een extra baantje. 
  2. Surf naar berekenuwrecht.nl. Op deze overheidswebsite staat of je recht hebt op bepaalde kosten, zoals toeslagen en andere tegemoetkomingen. Ook staat beschreven of een uitkering na de scheiding tot de mogelijkheden behoort. 
  3. Bezuinig op verschillende dingen en spaar het overgebleven geld. Het is lastig om op vaste lasten te bezuinigen. Stel een prioriteitenlijstje op. Wat vind je het belangrijkste en wat niet? Schrap de kosten die onbelangrijk en onnodig zijn. Op die manier heb je ook direct een buffer voor onvoorziene kosten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *